Specialisten in sociaal wetenschappelijk onderzoek en internet-enquêtes

1

Kwaliteitsmanagement en klanttevredenheids-onderzoek re-integratiebureaus

DigiPsy voert klanttevredenheids-onderzoeken uit voor re-integratiebureaus. Deze onderzoeken voldoen aan alle eisen van UWV. De kosten hiervan zijn over het algemeen veel lager dan de onderzoeken van andere bureaus.

Lees verder

 

2

Vitaliteits-, werkdruk- en tevredenheids-onderzoek

DigiPsy beschikt over een breed arsenaal aan werknemersvragenlijsten. Bij voorbeeld: vitaliteitsvragenlijsten, werkdrukinstrumenten, functioneringsonderzoek, psychologische vragenlijsten, en duurzame inzetbaarheidsvragenlijsten. Heeft u wat anders nodig? Samen met u zoeken wij naar een andere mogelijkheid, of ontwikkelen wij deze samen.

Lees_verder

3-1

Ontwikkeling en afname vragenlijsten

DigiPsy voert niet alleen klanttevredenheidsonderzoeken en vitaliteitsonderzoeken uit, maar ontwikkelt samen met u ook vragenlijsten voor onderzoeken op maat. DigiPsy voort deze onderzoeken naar wens uit aan de hand van een geavanceerd digitaal systeem. Hierbij kunt u ervoor kiezen het onderzoek aan DigiPsy over te laten of, desgewenst onder begeleiding van DigiPsy, zelf de regie te voeren.

Lees verder

4

Advisering, begeleiding en analyse van sociaal wetenschappelijk onderzoek

Voert u zelf sociaal wetenschappelijk onderzoek uit, maar voelt u zich niet voldoende thuis op het gebied van onderzoeksmethodieken en statistiek? DigiPsy begeleidt u en leeft u zo nodig alles wat u nodig hebt.

DigiPsy begeleidt ook master studenten van diverse opleidingen bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van het masteronderzoek.

Lees verder

 

DigiPsy werkt voor professionals op het terrein van HRM, psychologie, re-integratie en managementadvies. DigiPsy helpt hen beter te functioneren door hen te voorzien van optimale (digitale) hulpmiddelen, op het terrein van kwaliteitsmanagement, vragenlijsten en onderzoeksinstrumenten.

Klantenaudits reintegratiebedrijven

Moet u dit jaar weer een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren voor het UWV? Digipsy kan u van dienst zijn.

Lees verder