Begeleiding bij onderzoek

DigiPsy voert niet alleen zelf onderzoek uit, maar biedt ook alle mogelijke ondersteuning bij onderzoek die anderen doen. Dat kan inhouden dat wij u in alle stadia van het onderzoek adviseren. Het kan ook betekenen dat wij voor u een dataset analyseren en, samen met u, een verslag hierover schrijven.