DigiPsy biedt nu ook (semi-) continue klanttevredenheidsmonitor aan Tot nu toe bood DigiPsy uitsluitend “batchgewijze” tevredenheidsonderzoek aan. Dat betekent dat het bedrijf de gegevens van alle clienten aanleverde waarmee het in een bepaalde periode contact had gehad. Alle clienten krijgen vervolgens een vragenlijst. Een alternatief is om de clienten bij voorbeeld een maand na de dienstverlening te benaderen.

Deze laatste benadering volgt bij voorbeeld ook Blik op Werk/Synthus. UWV laat beide toe voor re-integratiebedrijven. Het voordeel van de “continue” meting is dat de tijd tussen het contact van de client met het bedrijf en het onderzoek niet te lang is. En wanneer regelmatig over de tevredenheid gerapporteerd wordt kan het bedrijf beter inspelen op signalen. Het nadeel van de continue meting is dat dit duurder is en meer werk kost voor het reintegratiebedrijf (je moet immers vaker gegevens aanleveren). DigiPsy biedt nu beide aan.

Wij hebben dit zo ingevuld dat u elk kwartaal een lijst aanlevert van clienten die in deze periode zijn afgehandeld. DigiPsy stuurt de clienten een (digitale) vragenlijst, en u krijgt elk kwartaal een overzicht van belangrijkste bevindingen. Tenminste als tenminste 10 clienten in deze periode de vragenlijst invullen, anders krijgt u later een overzicht van meerdere kwartalen.
Elke twee jaar, zoals UWV dit eist, krijgt u vervolgens een totaalverslag.

Dit is wel wat duurder dan een tweejaarlijks onderzoek. Maar het levert ook meer op. Aan u de keus!

DigiPsy – Tevredenheid