Downloads

  • Inkoopkader 2016-2020 Re-integratie dienstverlening. Wilt u in het kader van de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswetten cliënten van UWV begeleiden? Lees hier verder >
  • Belangrijkste eis van het inkoopkader 2016-2020: klanttevredenheidsonderzoek. Lees hier verder >
  • Aanbod van DigiPsy op het terrein van klanttevredenheidonderzoek: zie notitie “Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen volgens het inkoopkader 2016-2020 van UWV”. Klik hier >
  • Zoekt u een prima programma voor vragenlijstontwikkeling en –afname? Klik hier. Klik hier >.
    Wilt u dit programma gebruiken zonder het zelf te hoeven installeren? Neem dan contact op met DigiPsy.
  • Zoekt u het beste softwarepakket voor data-analyse en grafische mogelijkheden? Download dan (gratis) R (klik hier voor download) en Rstudio (klik hier voor download). Voor een uitgebreide introductie in de mogelijkheden van R klik hier. Of lees een van de vele boeken over R (bij voorbeeld: R in Action: Data analysis and graphics with R (SECOND EDITION) van Robert I. Kabacoff.
    U kunt ook een cloudversie van R gebruiken. Dat betekent dat u niets hoeft de installeren. Neem contact op met DigiPsy hiervoor.