Evaluatieonderzoek organisatieveranderingsprocessen

Wanneer een bedrijf een organisatieverandering doorvoert wil men graag weten wat de effecten zijn. DigiPsy voert evaluatieonderzoek hiernaar uit. Dit met vragenlijsten, maar ook met andere gegevens (ziekteverzuim, klanttevredenheid, analyse van storingen). Deze onderzoeken zijn altijd maatwerk.

Samen met u kiezen wij de beste onderzoeksaanpak.