Reïntegratiebedrijven die voor UWV werken zijn verplicht om kwaliteitsmanagement op te zetten. Zij kunnen daarvoor het Blik op Werk certificaat behalen, maar veel bedrijven kiezen er voor om daarvoor in de plaats de diensten van DigiPsy in te roepen. Dit wordt geaccepteerd door UWV. Elk even jaar moeten de bedrijven om óf een enquete te laten doen naar de tevredenheid van clienten en elk oneven jaar een “klantenaudit”, interviews met een aantal klanten. Deze onderzoeken mag het bedrijf zelf niet doen, daarvoor moet een erkend onderzoeksbureau worden ingeschakeld. DigiPsy is hiervoor erkend, en voerde deze onderzoeken al uit voor meer dan 50 reïntegratiebedrijven. Bij het klanttevredenheidsonderzoek levert het re-integratiebedrijf namen en email adressen aan van alle clienten en DigiPsy neemt de enquetes af. Het bedrijf krijgt een verslag met aanbevelingen.

Bij de klantenaudit levert het bedrijf eveneens een lijst van alle clienten. DigiPsy maakt een keuze van te interviewen clienten, enqueteert deze en maakt eveneens een verslag.

Klanten kiezen om diverse redenen voor DigiPsy. DigiPsy is deskundig en levert, ook voor kleine en zeer kleine bedrijven, voor maatwerk. Daarnaast is DigiPsy ongeveer 50% goedkoper dan bijvoorbeeld Blik op Werk, zonder compromissen te sluiten wat betreft de kwaliteit.

Vanaf 2013 biedt DigiPsy ook de mogelijkheid van een “semi-continue kwaliteitsmonitor”: alle clienten krijgen, binnen enkele maanden na afsluiting van het traject, een vragenlijst.

Behalve deze tevredenheidsonderzoek moeten de bedrijven door een officiële “certificerende instelling” een “resultatenaudit” laten doen. DigiPsy werkt samen met diverse certificerende instellingen en kan u adviseren over een auditor die voor u het beste werk voor de laagste prijs levert.

 

Digipsy Onderzoek