Kwaliteitsmanagement en klanttevredenheidsonderzoek re-integratiebureaus

DigiPsy voert klanttevredenheidsonderzoeken uit voor re-integratiebureaus. Deze onderzoeken voldoen aan alle eisen van UWV. De kosten hiervan zijn over het algemeen veel lager dan de onderzoeken van andere bureaus.

Bedrijven die re-integratietrajecten uitvoeren voor UWV zijn verplicht onder alle cliënten klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. DigiPsy voert al  sinds 2010 deze onderzoeken uit. Intussen zijn al enkele honderden van deze onderzoeken gedaan. DigiPsy is door UWV erkend voor deze onderzoeken.

Sinds 1 juli 2016 moeten alle re-integratiebureaus door een extern bureau klanttevredenheidsonderzoek laten doen onder alle cliënten die door hen zijn begeleid.

DigiPsy biedt verschillende varianten van dit onderzoek aan.

  • Iedere client krijgt na afloop van het traject een vragenlijst of een telefonisch interview door een medewerker van DigiPsy.
  • Twee maal per jaar krijgen alle cliënten die in het afgelopen half jaar zijn afgesloten een vragenlijst.

 

Lees verder