DigiPsy nam voor een grote adviesorganisatie bij vele duizenden werknemes in enkele honderden bedrijven een vragenlijst af met betrekking tot werk en vitaliteit. Onderdeel van deze vragenlijst is de bekende “werkvermogen index” (work-ability index WAI), maar de vragenlijst was veel uitgebreider. Alle werknemers ontvingen een uitgebreid schriftelijk advies, en wanneer de invulling hier aanleiding tot gaf, werd de werknemer uitgenodigd voor een werkbelevingsgesprek met een adviseur. Daarnaast ontving het bedrijf een uitgebreid organisatieadvies, dat werd toegelicht door de adviesorganisatie.

Op deze wijze kon de adviesorganisatie diensten verlenen aan de bedrijven, zonder zelf het onderzoek te hoeven doen. Dat liet men aan DigiPsy over.

Digipsy – Onderzoek klanttevredenheid