DigiPsy is opgezet door  dr. Frans Marcelissen. Frans is afgestudeerd als psychologisch onderzoeker en heeft al sinds 1980 ervaring op het snijvlak van sociaal wetenschappelijk onderzoek en ICT. Dat betekent dat optimale (digitale en andere) middelen ingezet kunnen worden om praktijk-onderzoeksvragen te beantwoorden.

De expertise van DigiPsy is:

  • Sociaal wetenschappelijk onderzoek en statistiek
  • Geavanceerde statistische methodieken
  • Ontwikkeling (digitale) vragenlijsten en andere onderzoeksinstrumenten
  • Software ontwikkeling
  • Arbeidsomstandigheden
  • E-learning en e-coaching

DigiPsy levert zijn diensten vrijwel geheel via internet en dit is grotendeels plaats- en tijd-onafhankelijk. DigiPsy beschikt over diverse geavanceerde computerprogramma’s op dit terrein.