Vitaliteitsonderzoek, werkdrukonderzoek en werknemerstevredenheids-onderzoek

DigiPsy beschikt over een breed arsenaal aan werknemersvragenlijsten. Bij voorbeeld: vitaliteitsvragenlijsten, werkdrukinstrumenten, functioneringsonderzoek, psychologische vragenlijsten en duurzame inzetbaarheidsvragenlijsten. Heeft u wat anders nodig? Samen met u zoeken wij naar een andere mogelijkheid, of ontwikkelen wij deze samen.

Vele bedrijven willen werknemers helpen om vitaal aan het werk te blijven. DigiPsy voert dergelijk onderzoek uit, zowel met eigen (deels zelf ontwikkelde, deels gestandaardiseerde) vragenlijsten, als ook met vragenlijsten die het bedrijf zelf aanlevert.